Резултати от деня (26 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 Март (+5.84); Общо Март (-52.1)

Златен мач: : 26 Март (-6); Общо Март (-22.08)

Твърд мач: 26 Март (-7); Общо Март (-5.6)

Изненада на деня: 26 Март (+8); Общо Март (+37.51)                            

Консултант: 26 Март (-18.05);Общо Март (-155.65)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 26 Март (+6.94); Общо Март (-27.02)

Златни прогнози: 26 Март (+17.53); Общо Март (-1.44)

Сребърни прогнози: 26 Март (-16.26); Общо Март (-0.08)