Резултати от деня (26 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 Май (-8); Общо Май (-29.86)

Златен мач: 26 Май (-8); Общо Май (-34.11)

Твърд мач: 26 Май (+2.07); Общо Май (-16.14)

Изненада на деня: 26 Май (-4); Общо Май (-48.02)                              

Консултант: 26 Май (-34.09); Общо Май (-152.81)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 26 Май (-15); Общо Май (-36.47)

Златни прогнози: 26 Май (+7.91); Общо Май (-35.69)

Сребърни прогнози: 26 Май (-16); Общо Май (+4.11)