Резултати от деня (26 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26 Февруари (+4.4); Общо Февруари (-16.17)

Златен мач: : 26 Февруари (-6); Общо Февруари (-26.32)

Твърд мач: 26 Февруари (+1.92); Общо Февруари (+17.88)

Изненада на деня:Общо Февруари (+0.62)                                             

Консултант: 26 Февруари (+25.22);Общо Февруари (-90.31)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 26 Февруари (+10.34);Общо Февруари (+63.46)

Златни прогнози: 26 Февруари (-17.32); Общо Февруари (-60.81)

Сребърни прогнози: 26 Февруари (+21.63);Общо Февруари (-192.72)