Резултати от деня (26 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (26 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 26август (-8); общо август (+20.93)

Златен мач: 26 август (-5); общо август (-45.7)

Твърд мач: 26 август (+0.96); общо август (+16.15)

Изненада на деня: общо август (-38.24)                                                     

Консултант: 26 август (-26.65); общо август (-256.89)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 26 август (+0.96); общо август (+42.24)

Златни прогнози: 26 август (-4.19); общо август (+10.51)

Сребърни прогнози: 26 август (-7.69); общо август (-124.55)