Резултати от деня (25 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 Януари (+4.5); Общо Януари (+41.27)

Златен мач: 25 Януари (-6); Общо Януари (+12.84)

Твърд мач: 25 Януари (+1.04); Общо Януари (-21.61)

Изненада на деня: 25 Януари (-3); Общо Януари (-3.97)                         

Консултант: 25 Януари (-64.09);Общо Януари (+66.24)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 25 Януари (-14); Общо Януари (+53.25)

Златни прогнози: 25 Януари (-5.39); Общо Януари (+45.89)

Сребърни прогнози: 25 Януари (-13.7); Общо Януари (+24.05)