Резултати от деня (25 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 януари (-8); Общо януари (-8.39)

Златен мач: 25 януари(+7.2); Общо януари (-32.15)  

Твърд мач: 25 януари(+3.18); Общо януари (-20.36)

Изненада на деня: 25 януари(-4); Общо януари (+13.9)                       

Консултант: 25 януари(-2.42); Общо януари (-145.2)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 25 януари (0); Общо януари (-13.49)

Златни прогнози: 25 януари(+7.2); Общо януари (-19.77)

Сребърни прогнози: 25 януари(+1.38); Общо януари (-40.64)