Резултати от деня (25 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 Ноември (+6.4); Общо Ноември (-46.18)

Златен мач: 25 Ноември (+4); Общо Ноември (-4.43)

Твърд мач: 25 Ноември (+2.8); Общо Ноември (+7.35)

Изненада на деня: 25 Ноември (+7.2); Общо Ноември (+18.76)         

Консултант: 25 Ноември (+52.19); Общо Ноември (-107.04)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-17.56)

Златни прогнози: 25 Ноември (+22.16); Общо Ноември (-58.54)

Сребърни прогнози: 25 Ноември (+23.12); Общо Ноември (-40.64)