Резултати от деня (25 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 ноември (-6); Общо ноември (-17.63)

Златен мач: 25 ноември(+4.8); Общо ноември (+17.14)        

Твърд мач: 25 ноември(+1.76); Общо ноември (+0.72)

Изненада на деня: 25 ноември(+4.2); Общо ноември (-15.08)          

Консултант: 25 ноември(+59.62); Общо ноември (+104.4)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 25 ноември (+14.16); Общо ноември (+28.2)

Златни прогнози: 25 ноември(+29.14); Общо ноември (+6.46)

Сребърни прогнози: 25 ноември(+5.6); Общо ноември (+30.88)