Резултати от деня (25 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 Март (-8); Общо Март (-57.94)

Златен мач: : 25 Март (-8); Общо Март (-16.08)

Твърд мач: 25 Март (-8); Общо Март (+1.4)

Изненада на деня: 25 Март (+5.46); Общо Март (+29.51)                      

Консултант: 25 Март (-0.18);Общо Март (-137.6)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 25 Март (-17.8); Общо Март (-33.96)

Златни прогнози: 25 Март (+3.8); Общо Март (-18.97)

Сребърни прогнози: 25 Март (+23.04); Общо Март (-16.18)