Резултати от деня (25 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 март (+3.3); Общо март (-30.33)

Златен мач: 25 март(-4); Общо март (+9.18) 

Твърд мач: 25 март(+1.6); Общо март (+16.31)

Изненада на деня: 25 март(0); Общо март (+10)                                

Консултант: 25 март(-2.1); Общо март (-71.52)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 25 март (0); Общо март (-31.11)

Златни прогнози: 25 март(0); Общо март (+13.58)

Сребърни прогнози: 25 март(0); Общо март (+64.67)