Резултати от деня (25 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 Май (+3.96); Общо Май (-21.86)

Златен мач: 25 Май (-8); Общо Май (-26.11)

Твърд мач: 24 Май (-6); Общо Май (-18.21)

Изненада на деня: 25 Май (-6); Общо Май (-44.02)                              

Консултант: 25 Май (-16.44); Общо Май (-118.72)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Май (-21.47)

Златни прогнози: 25 Май (-2.04); Общо Май (-43.6)

Сребърни прогнози: 25 Май (-8.4); Общо Май (+20.11)