Резултати от деня (25 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 Февруари (-8); Общо Февруари (-20.57)

Златен мач: : 25 Февруари (+4.86); Общо Февруари (-20.32)

Твърд мач: 25 Февруари (+2.4); Общо Февруари (+15.96)

Изненада на деня: 25 Февруари (+4); Общо Февруари (+0.62)           

Консултант: 25 Февруари (-5.99);Общо Февруари (-115.53)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 25 Февруари (+9.54);Общо Февруари (+53.12)

Златни прогнози: 25 Февруари (+17.5); Общо Февруари (-43.49)

Сребърни прогнози: 25 Февруари (-13.04);Общо Февруари (-214.35)