Резултати от деня (25 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25 Декември (+5.8); Общо Декември (-1.61)

Златен мач: Общо Декември (+11.19)

Твърд мач: 25 Декември (-6); Общо Декември (+14.5)

Изненада на деня:Общо Декември (-0.42)                                             

Консултант: 25 Декември (+3.24);Общо Декември (+102.09)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Декември (-16.42)

Златни прогнози: 25 Декември (-6); Общо Декември (+30.79)

Сребърни прогнози: Общо Декември (+112.47)