Резултати от деня (25 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (25 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 25август (+5.58); общо август (+28.93)

Златен мач: 25 август (+4); общо август (-40.7)

Твърд мач: 25 август (-9); общо август (+15.19)

Изненада на деня: 25 август (-4); общо август (-38.24)                        

Консултант: 25 август (-30.92); общо август (-230.24)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+41.28)

Златни прогнози: 25 август (-1.8); общо август (+14.7)

Сребърни прогнози: 25 август (-11.95); общо август (-116.86)