Резултати от деня (24 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 Януари (+6.65); Общо Януари (+36.77)

Златен мач: 24 Януари (-7); Общо Януари (+18.84)

Твърд мач: 24 Януари (+2.43); Общо Януари (-22.65)

Изненада на деня: 24 Януари (+4.35); Общо Януари (-0.97)                  

Консултант: 24 Януари (-7.02);Общо Януари (+130.33)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 24 Януари (+9.08); Общо Януари (+67.25)

Златни прогнози: 24 Януари (-6.1); Общо Януари (+51.28)

Сребърни прогнози: 24 Януари (-6); Общо Януари (+37.75)