Резултати от деня (24 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 януари (+5.28); Общо януари (-0.39)

Златен мач: 24 януари(-5); Общо януари (-39.35)      

Твърд мач: 24 януари(-9); Общо януари (-23.54)

Изненада на деня: 24 януари(+5.4); Общо януари (+17.9)                   

Консултант: 24 януари(+2.63); Общо януари (-142.78)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 24 януари (+5.28); Общо януари (-13.49)

Златни прогнози: 24 януари(0); Общо януари (-26.97)

Сребърни прогнози: 24 януари(-1.85); Общо януари (-42.02)