Резултати от деня (24 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24Септември (-8); Общо Септември (-11.37)

Златен мач: 24 Септември (-3); Общо Септември (-38.89)

Твърд мач: 24 Септември (+2.34); Общо Септември (-1.77)

Изненада на деня: 24 Септември (+5.81); Общо Септември (+4.79)

Консултант: 24 Септември (+63.43); Общо Септември (-236.03)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 24 Септември (-9.44); Общо Септември (-25.93)

Златни прогнози: 24 Септември (+11.4); Общо Септември (-6.66)

Сребърни прогнози: 24 Септември (+25.3); Общо Септември (-122.67)