Резултати от деня (24 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 Октомври (+3.84); Общо Октомври (-21.94)

Златен мач: 24 Октомври (-4); Общо Октомври (-8.81)

Твърд мач: 24 Октомври (-6); Общо Октомври (+14.88)

Изненада на деня: Общо Октомври (-40.78)                                            

Консултант: 24 Октомври (-0.48); Общо Октомври (-92.4)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Октомври (-3.1)

Златни прогнози: 24 Октомври (-6.16); Общо Октомври (+59.11)

Сребърни прогнози: 24 Октомври (+11.68); Общо Октомври (-15.45)