Резултати от деня (24 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 Февруари (-8); Общо Февруари (-12.57)

Златен мач: Общо Февруари (-25.18)

Твърд мач: 24 Февруари (+1.6); Общо Февруари (+13.56)

Изненада на деня: 24 Февруари (-4); Общо Февруари (-3.38)             

Консултант: 24 Февруари (-51.58);Общо Февруари (-109.54)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 24 Февруари (+1.6);Общо Февруари (+43.58)

Златни прогнози: 24 Февруари (-8); Общо Февруари (-60.99)

Сребърни прогнози: 24 Февруари (-4);Общо Февруари (-201.31)