Резултати от деня (24 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 февруари (-7); Общо февруари (+61.09)

Златен мач: 24 февруари(-5); Общо февруари (-37.99)         

Твърд мач: 24 февруари(+3.42); Общо февруари (+15.51)

Изненада на деня: 24 февруари(-4); Общо февруари (+10.39)           

Консултант: 24 февруари(-23.33); Общо февруари (+78.33)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 24 февруари (-6.68); Общо февруари (+92.43)

Златни прогнози: 24 февруари(-0.97); Общо февруари (+45.25)

Сребърни прогнози: 24 февруари(+2); Общо февруари (-23.79)