Резултати от деня (24 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 Декември (-6); Общо Декември (-7.41)

Златен мач: 24 Декември (-4); Общо Декември (+11.19)

Твърд мач: 24 Декември (+3.2); Общо Декември (+20.5)

Изненада на деня: 24 Декември (+4.32); Общо Декември (-0.42)   

Консултант: 24 Декември (+4.04);Общо Декември (+98.85)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 24 Декември (+3.2); Общо Декември (-16.42)

Златни прогнози: 24 Декември (+1.26); Общо Декември (+36.79)

Сребърни прогнози: 24 Декември (-0.42); Общо Декември (+112.47)