Резултати от деня (24 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24август (+5.6); общо август (+23.35)

Златен мач: 24август (-7); общо август (-44.7)

Твърд мач: 24 август (+2.88); общо август (+24.19)

Изненада на деня: 24 август (-11); общо август (-34.24)                      

Консултант: 24 август (-28.52); общо август (-199.32)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 24 август (+6); общо август (+41.28)

Златни прогнози: 24 август (-0.49); общо август (+16.5)

Сребърни прогнози: 24 август (-11.88); общо август (-104.91)