Резултати от деня (24 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 август (-8); Общо август (-2.75)

Златен мач: 24 август(+4.8); Общо август (-19.79)

Твърд мач: 24 август(+1.74); Общо август (5.71)

Изненада на деня: 24 август(0); Общо август (+2.76)                               

Консултант: 24 август(-6.06); Общо август (-57.04)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 24 август (0); Общо август (22.52)

Златни прогнози: 24 август(-4.4); Общо август (-54.44)

Сребърни прогнози: 24 август(+2.74); Общо август (+153.34)