Резултати от деня (24 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (24 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 24 Април (+4); Общо Април (-29.13)

Златен мач: 24 Април (-7); Общо Април (+30.51)

Твърд мач: 24 Април (-8); Общо Април (-20.6)

Изненада на деня: 24 Април (+4.56); Общо Април (-0.65)                     

Консултант: 24 Април (-10.18);Общо Април (+251.23)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Април (+1.36)

Златни прогнози: 24 Април (-12.8);Общо Април (+52.2)

Сребърни прогнози: 24 Април (+10.62);Общо Април (+68.35)