Резултати от деня (23 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 юли (+3.48); Общо юли (-17.96)

Златен мач: 23 юли(0); Общо юли (+4.33)

Твърд мач: 23 юли(+3.2); Общо юли (+10.22)

Изненада на деня: 23 юли(0); Общо юли (-13.1)                                  

Консултант: 23 юли(+6.68); Общо юли (-55.12)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 23 юли (+3.48); Общо юли (+5.65)

Златни прогнози: 23 юли(+3.2); Общо юли (55.45)

Сребърни прогнози: 23 юли(0); Общо юли (14.81)