Резултати от деня (23 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 Януари (+4.2); Общо Януари (+30.12)

Златен мач: 23 Януари (-5); Общо Януари (+25.84)

Твърд мач: 23 Януари (-6); Общо Януари (-25.08)

Изненада на деня:Общо Януари (-5.32)                                                    

Консултант: 23 Януари (+0.4);Общо Януари (+137.35)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Януари (+58.17)

Златни прогнози: 23 Януари (-9.2); Общо Януари (+57.38)

Сребърни прогнози: 23 Януари (+4); Общо Януари (+43.75)