Резултати от деня (23 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23Септември (+4.9); Общо Септември (-3.37)

Златен мач: 23 Септември (+4.2); Общо Септември (-35.89)

Твърд мач: 23 Септември (+1.6); Общо Септември (-4.11)

Изненада на деня: 23 Септември (+4.6); Общо Септември (-1.02)    

Консултант: 23 Септември (-0.89); Общо Септември (-299.46)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 23 Септември (+6.5); Общо Септември (-16.49)

Златни прогнози: 23 Септември (+4.94); Общо Септември (-18.06)

Сребърни прогнози: 23 Септември (-27.2); Общо Септември (-147.97)