Резултати от деня (23 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 Март (+6.44); Общо Март (-53.12)

Златен мач: : 23 Март (-6); Общо Март (-12.46)

Твърд мач: 23 Март (1.44); Общо Март (+15.4)

Изненада на деня:Общо Март (+24.05)                                                     

Консултант: 23 Март (-3.87);Общо Март (-162.87)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 23 Март (1.44); Общо Март (-21.56)

Златни прогнози: 23 Март (-3.75); Общо Март (-29.87)

Сребърни прогнози: 23 Март (-1.56); Общо Март (-11.65)