Резултати от деня (23 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 Май (-9); Общо Май (-18.82)

Златен мач: 23 Май (-7); Общо Май (-12.11)

Твърд мач: 23 Май (+1.98); Общо Май (-3.21)

Изненада на деня:Общо Май (-34.02)                                                        

Консултант: 23 Май (-24.57); Общо Май (-90.94)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 23 Май (-9); Общо Май (-12.47)

Златни прогнози: 23 Май (-7.68); Общо Май (-52.12)

Сребърни прогнози: 23 Май (-7.89); Общо Май (+31.91)