Резултати от деня (23 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 Февруари (-7); Общо Февруари (-4.57)

Златен мач: Общо Февруари (-25.18)

Твърд мач: 23 Февруари (-9); Общо Февруари (+11.96)

Изненада на деня:Общо Февруари (+0.62)                                             

Консултант: 23 Февруари (-5.72);Общо Февруари (-57.96)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 23 Февруари (-7);Общо Февруари (+41.98)

Златни прогнози: 23 Февруари (-9); Общо Февруари (-52.99)

Сребърни прогнози: 23 Февруари (+1.58);Общо Февруари (-197.31)