Резултати от деня (23 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 февруари (-7); Общо февруари (+68.09)

Златен мач: 23 февруари(-32.99); Общо февруари (-5)         

Твърд мач: 23 февруари(+2.88); Общо февруари (+12.09)

Изненада на деня: 23 февруари(0); Общо февруари (+14.39)            

Консултант: 23 февруари(+44.89); Общо февруари (+101.66)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 23 февруари (+23.04); Общо февруари (+99.11)

Златни прогнози: 23 февруари(-6.44); Общо февруари (+46.22)

Сребърни прогнози: 23 февруари(+20.17); Общо февруари (-25.79)