Резултати от деня (23 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 Декември (+5.84); Общо Декември (-1.41)

Златен мач: 23 Декември (-4); Общо Декември (+15.19)

Твърд мач: 23 Декември (+1.6); Общо Декември (+17.3)

Изненада на деня:Общо Декември (-4.74)                                             

Консултант: 23 Декември (+3.27);Общо Декември (+94.81)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 23 Декември (-8); Общо Декември (-19.62)

Златни прогнози: 23 Декември (+6.64); Общо Декември (+35.53)

Сребърни прогнози: 23 Декември (+17.37); Общо Декември (+112.89)