Резултати от деня (23 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23август (+4.4); общо август (+17.75)

Златен мач: общо август (-37.7)

Твърд мач: 23 август (-8); общо август (+21.31)

Изненада на деня: общо август (-23.24)                                                     

Консултант: 23 август (-18.27); общо август (-170.8)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+35.28)

Златни прогнози: 23 август (-8); общо август (+16.99)

Сребърни прогнози: 23 август (-0.44); общо август (-93.03)