Резултати от деня (23 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (23 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 23 Април (+5.36); Общо Април (-33.13)

Златен мач: 23 Април (-5); Общо Април (+37.51)

Твърд мач: 23 Април (-8); Общо Април (-12.6)

Изненада на деня: 23 Април (0); Общо Април (-5.21)                              

Консултант: 23 Април (-27.63);Общо Април (+261.41)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 23 Април (+5.96);Общо Април (+1.36)

Златни прогнози: 23 Април (-36.8);Общо Април (+65)

Сребърни прогнози: 23 Април (-38.82);Общо Април (+57.73)