Резултати от деня (22 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (22 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 юли (+3.99); общо юли (-18.69)

Златен мач: 22 юли (+6.37); общо юли (+17.62)

Твърд мач: 22 юли (+1,08); общо юли (+13.89)

Изненада на деня: общо юли (-5.7)

Консултант: 22 юли (+15.63); общо юли (+48.31)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-3.13)

Златни прогнози: 22 юли (+3.99); общо юли (-1.79)

Сребърни прогнози: 22 юли (+15.64); общо юли (-3.97)