Резултати от деня (22 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (22 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 януари (-8); Общо януари (11.27)

Златен мач: 22 януари(+4.8); Общо януари (-29.35)  

Твърд мач: 22 януари(+2); Общо януари (-16.38)

Изненада на деня: 22 януари(-3); Общо януари (+18.5)                       

Консултант: 22 януари(-18.6); Общо януари (-151.85)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 22 януари (-16); Общо януари (20.61)

Златни прогнози: 22 януари(-6); Общо януари (-27.57)

Сребърни прогнози: 22 януари(+3.8); Общо януари (-50.17)