Резултати от деня (22 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (22 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 Октомври (+4.5); Общо Октомври (-30.74)

Златен мач: 22 Октомври (+6.05); Общо Октомври (+0.19)

Твърд мач: 22 Октомври (+3.15); Общо Октомври (+20.88)

Изненада на деня: 22 Октомври (+4.02); Общо Октомври (-40.78)                    

Консултант: 22 Октомври (-63.21); Общо Октомври (-68.29)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 22 Октомври (-1.79); Общо Октомври (-8.36)

Златни прогнози: 22 Октомври (-4.11); Общо Октомври (+46.28)

Сребърни прогнози: 22 Октомври (-42.62); Общо Октомври (+4.19)