Резултати от деня (22 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (22 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 Март (-6); Общо Март (-59.56)

Златен мач: :Общо Март (-6.46)

Твърд мач: Общо Март (+13.96)

Изненада на деня:Общо Март (+24.05)                                                     

Консултант: 22 Март (-5.14);Общо Март (-159)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Март (-23)

Златни прогнози: 22 Март (-5.55); Общо Март (-26.12)

Сребърни прогнози: 22 Март (-6.31); Общо Март (-10.09)