Резултати от деня (22 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (22 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 22 Април (-6); Общо Април (-38.49)

Златен мач: 22 Април (-4); Общо Април (+42.51)

Твърд мач: 22 Април (+5.2); Общо Април (-4.6)

Изненада на деня: 22 Април (-4); Общо Април (-5.21)                            

Консултант: 22 Април (+45.28);Общо Април (+289.04)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 22 Април (+8.12);Общо Април (-4.6)

Златни прогнози: 22 Април (+45);Общо Април (+101.8)

Сребърни прогнози: 22 Април (+8.81);Общо Април (+96.55)