Резултати от деня (21 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 юли (+6.65); общо юли (-22.68)

Златен мач: 21 юли (-5); общо юли (+11.25)

Твърд мач: 21 юли (+2.61); общо юли (+12.81)

Изненада на деня: общо юли (-5.7)

Консултант: 21 юли (+1.18); общо юли (+32.68)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 21 юли (+13.6); общо юли (-3.13)

Златни прогнози: 21 юли (+4.29); общо юли (-5.78)

Сребърни прогнози: 21 юли (-10.71); общо юли (-19.61)