Резултати от деня (21 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 юли (+4.02); Общо юли (-25.84)

Златен мач: 21 юли(+4.48); Общо юли (-1.47)

Твърд мач: 21 юли(+2.88); Общо юли (+4.22)

Изненада на деня: 21 юли(-4); Общо юли (-16.4)                                 

Консултант: 21 юли(-27.66); Общо юли (-80.56)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 21 юли (-8); Общо юли (-2.23)

Златни прогнози: 21 юли(+5.66); Общо юли (-43.45)

Сребърни прогнози: 21 юли(+7.43); Общо юли (-23.41)