Резултати от деня (21 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 Януари (+5.6); Общо Януари (+20.56)

Златен мач: 21 Януари (+6.9); Общо Януари (+24.47)

Твърд мач: 21 Януари (+1.74); Общо Януари (-21.33)

Изненада на деня: 21 Януари (-3); Общо Януари (-2.32)                         

Консултант: 21 Януари (-23.21);Общо Януари (+72.23)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 21 Януари (-3.66); Общо Януари (+36.24)

Златни прогнози: 21 Януари (+19.1); Общо Януари (+53.69)

Сребърни прогнози: 21 Януари (-9.25); Общо Януари (+18.34)