Резултати от деня (21 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 януари (+6); Общо януари (3.27)

Златен мач: 21 януари(-4); Общо януари (-34.15)      

Твърд мач: 21 януари(-7); Общо януари (-18.38)

Изненада на деня: 21 януари(+7.6); Общо януари (+21.5)                   

Консултант: 21 януари(-1.4); Общо януари (-133.25)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 21 януари (+6); Общо януари (4.61)

Златни прогнози: 21 януари(+7.6); Общо януари (-21.57)

Сребърни прогнози: 21 януари(-15); Общо януари (-53.97)