Резултати от деня (21 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21Септември (-8); Общо Септември (-12.26)

Златен мач: 21 Септември (-8); Общо Септември (-46.04)

Твърд мач: 21 Септември (+2.43); Общо Септември (-6.91)

Изненада на деня: 21 Септември (+5.8); Общо Септември (-5.62)    

Консултант: 21 Септември (-36.42); Общо Септември (-315.13)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 21 Септември (-12); Общо Септември (-22.99)

Златни прогнози: 21 Септември (-12.19); Общо Септември (-23)

Сребърни прогнози: 21 Септември (+3.3); Общо Септември (-129.41)