Резултати от деня (21 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 Октомври (+4.02); Общо Октомври (-35.24)

Златен мач: 21 Октомври (-7); Общо Октомври (-5.86)

Твърд мач: 21 Октомври (+3.15); Общо Октомври (+17.73)

Изненада на деня: Общо Октомври (-44.8)                                              

Консултант: 21 Октомври (-18.39); Общо Октомври (-5.08)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 21 Октомври (-2.98); Общо Октомври (-6.57)

Златни прогнози: 21 Октомври (+14.35); Общо Октомври (+50.39)

Сребърни прогнози: 21 Октомври (-28.77); Общо Октомври (+46.81)