Резултати от деня (21 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 ноември (-6); Общо ноември (-13.92)

Златен мач: 21 ноември(-5); Общо ноември (+10.59)

Твърд мач: 21 ноември(-7); Общо ноември (+12.96)

Изненада на деня: 21 ноември(0); Общо ноември (24.48)                

Консултант: 21 ноември(-9.88); Общо ноември (+74.52)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 21 ноември (0); Общо ноември (+22.44)

Златни прогнози: 21 ноември(0); Общо ноември (15.27)

Сребърни прогнози: 21 ноември(-5.76); Общо ноември (+60.33)