Резултати от деня (21 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 Март (+5.04); Общо Март (-53.56)

Златен мач: : 21 Март (-6); Общо Март (-6.46)

Твърд мач: 21 Март (+2.4); Общо Март (+13.96)

Изненада на деня: 21 Март (-5); Общо Март (+24.05)                             

Консултант: 21 Март (+10.57);Общо Март (-153.86)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Март (-23)

Златни прогнози: 21 Март (+13.45); Общо Март (-20.57)

Сребърни прогнози: 21 Март (-4.96); Общо Март (-3.78)