Резултати от деня (21 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 Май (-8); Общо Май (-2.82)

Златен мач: 21 Май (+6.6); Общо Май (-1.11)

Твърд мач: 21 Май (+3.92); Общо Май (-7.83)

Изненада на деня: 21 Май (-8); Общо Май (-30.02)                              

Консултант: 21 Май (-8.42); Общо Май (-42.01)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 21 Май (+9.35); Общо Май (-3.47)

Златни прогнози: 21 Май (+0.33); Общо Май (-33.44)

Сребърни прогнози: 21 Май (-12.32); Общо Май (+52.16)