Резултати от деня (21 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 Февруари (-8); Общо Февруари (+8.43)

Златен мач: 21 Февруари (-8); Общо Февруари (-19.18)

Твърд мач: 21 Февруари (+2.7); Общо Февруари (+17.72)

Изненада на деня:Общо Февруари (+0.62)                                             

Консултант: 21 Февруари (-12.32);Общо Февруари (-38.88)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 21 Февруари (+2.7);Общо Февруари (+48.98)

Златни прогнози: 21 Февруари (+10); Общо Февруари (-53.23)

Сребърни прогнози: 21 Февруари (-28);Общо Февруари (-186.89)