Резултати от деня (21 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (21 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 21 декември (+6.24); Общо декември (-8.14)

Златен мач: 21 декември(-4); Общо декември (+2.02)          

Твърд мач: 21 декември(-6); Общо декември (-11.38)

Изненада на деня: 21 декември(+8.5); Общо декември (+10.95)      

Консултант: 21 декември(+1.72); Общо декември (-38,57)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 21 декември (+2.5); Общо декември (-12.93)

Златни прогнози: 21 декември(-5.68); Общо декември (+96.99)

Сребърни прогнози: 21 декември(-8); Общо декември (-66.82)